Центар за културу „Бела Црква“

Основан је 1979. године. Преко својих институција бави се на професионалан начин културним делатностима као што је информисање, приказивање филмских пројекција, одржавање изложби, позоришних представа, књижевних вечери и слично.
Радио Бела Црква

Први пут се огласио 1996. године. Радио Бела Црква емитује осамнаесточасовни програм на српском језику и језицима националних мањина Чеха, Мађара, Румуна и Рома.
БЦ инфо

Јавно информативно предузеће, основано је одлуком скупштине општине 9. априла 2001. године. Тренутно емитује 18. сати радио програма на српском језику и језицима националних мањина (чешки и ромски)
Биоскоп „Звезда“
Једини је биоскоп на територији општине. У њему се приказују пројекције актуелних филмских остварења. Биоскоп поседује и башту, у којој се приказују пројекције у време летњих месеци.

Музеј

Музеј је основан 1877. године, као градски до 1941. године, од стране групе грађана ( Немаца и Мађара ) Беле Цркве у згради Магистрата, са одређеним историјским предметима ( нумизматичким и археолошким ) и био је прво новоосновани у Војводини. Музеј је основао и њиме руководио Феликс Миллекер – учитељ. Оснивач обновљеног музеја био је професор књижевности у Гимназији – Светолик Суботић, а радио је у музеју као аматер до 1977. године.

muzej

Од 1954. године музеј је премештен на садашњу локацију и добија назив Народни. Зграда је под заштитом државе као споменик културе од 1989. године, као једна од најстаријих зграда у центру Беле Цркве јер је зидана поцетком деветнаестог века. Музеј је комплексног карактера и има више поставки (археолошка – 500), (историјска – 532), (етнолошка – 300), (уметницка – 80), (природњачка – 10), (нумизматичка – 467 комада) .

Историјски арhив

Историјски арhив отпоčео је са радом у Белој Цркви 26.11.1956.године као установа регионалног и опšте друšтвеног знаčаја. Седиšте арhива је:

Бела Црква улица 1. Октобра 40,

ist arh logo

e-mail: iarhivbc@hemo.net

тел/факс  013/851-283

Делатност установе је заштита, обрада и сређивање архивске грађе, како у архиву тако и у регистратурама, у општинама Б. Црква, Вршац и Пландиште, а у складу са решењем о својој територијалној организацији и надлежности. Установа има 9 запослених радника. Архив поседује 603 архивских фондова, личних и породичних фондова и збирки са граничним годинама од 1743 – 2002 године.

istorijski arhiv

Укупна количина архивске грађе која се чува у Архиву износи 2656 метара дужних, док се на терену налази око 18000 метара дужних грађе. Архив има и своју библиотеку, која има близу 4000 библиотечких јединица. Зграда Архива саграђена је 1862 године и има поврсину од 905 метара квадратних, а према решењу Општинског суда у Б. Цркви Дн.бр. 337/91 ужива вредност споменик културе.

Архивска грађа смештена је у 17 опремљених и уредјених депоа, чија површина износи 650 метара квадратних, а поједини фондови од изузетног значаја налазе се у поступку дигитализације

 

istorijski arhiv2

 

Народна библиотека

Народна библиотека ради као самостална установа од 1995. године, општег је карактера са фондом од 24.500 књига и посебним легатом од 5.000 књига породице познатог Белоцркванина, позоришног редитеља, естетичара и песника Јована Путника. Снабдева књигама читаоце у свим насељеним местима.
У времену од тридесетих до шездесетих година деветнаестог века, белоцрквански Срби, занатлије и трговци – обезбедили су капитал за прву српску читаоницу. Крајем 1896. године српска читаоница се сели у кућу Јеврејима Морица Енглера. Крајем 1906. године, Љубиша Мицин је основао први српски лист „Белоцрквански гласник“, и постао подпредседник читаонице.
У времену немачке окупације, 1941. до 1944. године, културни живот у граду спроводио се по наредењу окупационих власти, па су привилегована немацка друштва наставила рад. Престанком немачке окупације основана је Градска читаоница.

Градски инфо лист  „БЦ флеш

Тронедељни лист са најновијим информацијама из наше општине.

Културно – уметничко друштво “ Банаћанка“

Културно – уметничко друштво „Банаћанка“ је једино аматерско културно-уметницко друштво које ради у Белој Цркви. У насељима општине постоје културно-аматерска друштва.

Аматерско позориште „Жарко Васиљевић

Аматерско позориште приказује представе домаћих и страних аутора. У току своје историје имало је више успешних периода. Млади заинтересовани за ову врсту уметности, прве глумачке кораке стичу у овом позоришту или у драмској секцији Гимназије, коју већ годинама води професорица Руског језика  Валентина Кастељанов.