Mesne zajednice Opštine Bela Crkva sa kontakt telefonima i linkovima

Naziv Broj telefona
1 Vračev Gaj 013/856-144
2 Crvena Crkva 013/846-148
3 Kusić 013/859-066
4 Kajtasovo 013/857-101
5 Dupljaja 013/845-160
6 Jasenovo 013/855-106
7 Češko Selo 013/846-148
Naziv Broj telefona
8 Banatska Subotica 013/847-024
9 Kruščica 013/858-016
10 Kaluđerovo
11 Dobričevo 013/847-026
12 Grebenac 013/857-102
13 Banatska Palanka 013/841-031
14 Bela Crkva

MZ_MIDLE_0019