Архива : фебруар 2015

На основу члана 32. и 55. став 1.тачка 2. 57. и 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку за набавку добра – горива, деловодни број 75-01/2015 од 18.02.2015. године Јавно комунално предузеће „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква Хајдук Вељкова […]

Линк за преузимање: Javni poziv Obrazac-1-1-Prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012)   ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА     објављује ПОЗИВ за подношење понуде   Предмет јавне набавке, број ЈН МВ 8/2015., која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности су радови […]

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012)     ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ  ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА   објављује   ПОЗИВ за подношење понуде   Предмет јавне набавке, број ЈН МВ 7/2015., која се спроводи у поступаку јавне набавке мале вредности услуга […]

Поштовани, Туристичка организација општине Бела Црква ће ове године на 37. Међународном Сајму туризма у Београду имати свој самостални штанд. У циљу најбољег промовисања Беле Цркве, а у сарадњи са грађанима и удружењима Беле Цркве имаћемо следећи програм активности: 19.02.2015.( четвртак) на  свечаном отварању Сајма присуствоваће представници локалне самоуправе Бела Црква, представници ронилачког клуба “ […]

Република Србија Aутономна Покрајина Војводина ОПШТИНСКА УПРАВА Општина Бела Црква OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ Број:501-1 /2015-05 Дана:05.02.2015.године Бела Црква С.Милетића бр.2 тел.:013/851-224 лок. 112 е-маил: ekologijabc@gmail.com ПРЕДМЕТ: Достава обавештења за објаву                                             […]

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012)

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012)   ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА   објављује   ПОЗИВ за подношење понуде   Предмет јавне набавке, која се спроводи у отвореном поступку по партијама су добра и радови на одржавању саобраћајница […]

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012)

Архиве