Архива : фебруар 2022

Јавни позив: Javni poziv (52) Назив наручиоца: општина Бела Црква Адреса: Милетићева бр.2, Бела Црква, 26340 Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак Врста предмета набавке: Радови Назив предмета набавке: Изградња коловоза саобраћајнице у ул. Валерије Докна Главна ЦПВ ознака: 45220000 Подаци о партијама: Овај предмет набавке није обликован у партије. Главно место извршења: Улица Валерије […]

Оглас: јавни оглас 3 целина-1 Образац пријаве за физичка лица:Obrazac prijave – fizicka lica Образац пријаве за правна лица:Obrazac prijave – pravna lica

Конкурс:Конкурс Бела Црква 2022. Образац пријаве:Obrazac 1 Prijava za projektno sufinasiranje iz oblasti javnog informisanja Образац буџета: Copy of Obrazac 1 Budzet projekta

Текст огласа:оглас Образац пријаве за физичка лица:Obrazac-prijave-fizicka-lica Образац пријаве за правна лица:Obrazac-prijave-pravna-lica  

Општинска управа Бела Црква, а на основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон), члана 12, 13, 14. и 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама […]

      Предмет јавног позива је додела бесповратних средстава припадницима ромске националности на територији Општине Бела Црква за куповину кућа са окућницом са пребивалиштем на територији Општине Бела Црква који немају стамбени простор у власништву.   Под кућa из става 1. сматрају се непокретности које се налазе на територији Општине Бела Црква.   Укупна […]

Архиве