Архива : фебруар 2023

ИМЕНУЈЕ СЕ Дарко Остојић из Банатске Паланке, запослен на радном месту послови одбране и припреме за одбрану, организације активности у ванредним ситуацијама и заштите од пожара у звању саветник у Организационој јединици Одељење за скупштинске, општу управу и друштвене делатности у Општинској управи Бела Црква за контакт тачку – особу надлежну за сарадњу са организацијама […]

Kонкурс је објављен у дневном листу ,,Новости“ дана 13.02.2023. Рок за пријаве је 05.03.2023. Текст Конкурса: Konkurs mediji 2023. Образац 1: Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања Образац буџета: Образац 1 – Буџет пројекта

Архиве