ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

124554310_4028239347192108_1560084282929287344_o

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

Општинске управе Бела Црква

оглашава

 

 

                                                                                               ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

за уређење локације  Tуристичко-апартманског комплекса на катастарској    парцели број  4278/2, К.О. Врачев Гај 1, поред врачевгајског језера у  Белој Цркви

 

Катастарска  парцела обухваћена Пројектом:  бр.4278/2,  К.О. Бела Црква

Број тех.дневника: 2.21, од фебруара 2021 године

УП израдио: Панурбис ДОО Панчево, Максима Горког 2,

Одговорни урбаниста: дипл.инж.арх. Aлла Филиповић

лиценца бр. 200 0381 03

Подносиоц захтева и инвеститор: Пилић Бранко из Београда

 

 

Позијаву се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику.

Овлашћено лице за сва потребна обавештења о садржају урбанистичког пројекта је Брадваровић Татјана, у својству стручног саветника за урбанизам.

Јавна презентација одржаће се од 28.маја до 04. јуна 2021. године у просторијама Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква, ул.Милетићева бр.2, соба бр.40,  сваког радног дана од 10 до 14 часова, као и преко интернет странице Општинског сајта www.belacrkva.rs.

 

Примедбе на планирана решења у току јавног увида могу се у писаној форми доставити Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе  Бела Црква, најкасније до 04. јуна 2021. године.

 

Примедбе доставити путем поште, лично или  преко шалтерске службе Општинске писарнице .

Урбанистички пројекат:UP – Vračev Gaj

Kuća kao smeštajni objekat – Crteži

smeštajni objekat – Crteži

 

Подели ово:

Архиве