ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА БРОЈ 27 У БЕЛОЈ ЦРКВИ

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи

(„Службени гласник Републике Србије“ број 72/2009, 81/2009, 24/2011 и 121/2012)

 

 

 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

Аутономна Покрајина Војводина

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  БЕЛА ЦРКВА

Одeљење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ

оглашава

 

 

 

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

БЛОКА БРОЈ 27 У БЕЛОЈ ЦРКВИ

План је изложен од 13. марта у просторијама Општинске управе Бела Црква, Милетићева 2 (у скупштинској сали)   и биће на јавном увиду до 11. априла 2014. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће службена лица Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове  у згради Општинске управе Бела Црква, ул. Милетићева 2, соба бр.40.

 

Примедбе на планирана решења у току јавног увида могу се у писаној форми доставити Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општине Бела Црква ул. Милетићева број 2, најкасније до 14. априла 2014. године.

 

Јавна седнице Комисије за планове, одржаће  се у згради Општинске управе Бела Црква , 17.априла 2014. у 12 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези с Нацртом плана у писаном облику могу их образложити пред Комисијом за планове. 

Подели ово:

Архиве