Архива : јануар 2022

На основу чл. 10. став 7. а у вези са

Обавештење о бесплатној правној помоћи: Обавештење

Обавештава се јавност да је Општинска управа Бела Црква, Одељење

Општина Бела Црква, као вид подршке породицама, обезбедила је 130

Средства се одобравају за суфинансирање обављања градитељске и добротворне делатности,

Архиве