ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТA

poljoprivredno-zemljiste-u-Sremu

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

                                                                                                                 Општинске управе Бела Црква оглашава

 

                                                                                                 ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТA

 ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ KАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 612/1,  К.О. ДОБРИЧЕВО, БЕЛА ЦРКВА ЗА ПЛАНИРАНУ ИЗГРАДЊУ У КОМПЛЕКСУ  ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА, ПРОИЗВОДНА ХАЛА СА ПРАТЕЋИМ  ОБЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

 

Инвеститор: „ НАШЕ ДОБРО “ Д.О.О. Бела Црква, ул. Соње Маринковић бб.

Локација:  катастарска парцела топ.бр. 612/1, К.О. Добричево, Бела Црква

 

     Носилац израде УП-а: «ГЕОВИЗИЈА» Д.О.О. Панчево

     Обрађивач УП-а: «ГЕОВИЗИЈА» Д.О.О. Панчево

Светислава Касапиновића бр. 14, Панчево.

 

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат број УП-10.1/21, од октобра 2021 год., као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику.

 

Јавна презентација одржаће се од 22. октобра до 29. октобра 2021. године

у просторијама Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква, ул.Милетићева бр.2,  сваког радног дана од 10 до 14 часова, (телефон 013/851-224, локал 113), као и преко интернет странице Општинског сајта www.backspace.agency/belacrkva.

Овлашћено лице за сва потребна обавештења о садржају Урбанистичког пројекта је Брадваровић Татјана дипл.инж.арх., у својству стручног саветника за урбанизам.

Примедбе на планирана решења у току јавног увида могу се преко писарнице или поште, у писаној форми доставити Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе  Бела Црква, најкасније до 29. октобра 2021. године.

 

Примедбе доставити путем поште,  или  преко шалтерске службе Општинске писарнице .

Овде можете преузети део документације:

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

2 G SITUACIJA CELE PARCELE (1)-Model

4 G PLAN NAMENE 1-Model

5 G PLAN REGULACIJE-Model

Подели ово:

Архиве