Архива : Локацијски услови

Година 2023: Локацијски услови – Верзија за објављивање 7 Локацијски

Година 2022: Решење о одбацивању_ 351-8 2022 JП „Белоцрквански водовод

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Архиве