Решење о одбијању

Година 2023:

Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање 2

Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање-1

Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_3

Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_4

Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_5

Година 2022:

Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20220621145120

Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20220621145428 З

акључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20220621145833

Година 2021:

Закључак о одбацивању Željko Marković potp.

ZAKLJUČAK ODBACIVANJE 353-36 потп.

Решења о одбијању захтева – Верзија за објављивање_20210118104712

Закључак о одбацивању_20210128083148

Решења о одбијању захтева – Верзија за објављивање_20210128082803

Решења о одбијању захтева – Верзија за објављивање_20210128082855

 

Година 2020:

решења о одбијању захтева – Верзија за објављивање_20201223073435

Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20201214094807

Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20201001080028

Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20200910072413

решењe о одбијању захтева – Верзија за објављивање_20200709080249 (1)

Закључак о одбацивању_20200616111915

Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20200713113850

Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20200803124742

Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20200814105557

Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20200115113217

Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20200124104247

Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20200214125121

Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20200214125358

Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20200519114954

Година 2019:

20191028093844

20190705103919

20190621112641

20190606074104

20190522104209

20190522104245

20190522104355

20190225130640

20190306081724

20190326125338

20190509124401

20190509133801

20190509133826

20190405080427

20190225130640

20190213101824

20190213102046

20190213102147

20190213102233

 

Година 2018:

351-37-2015-05

351-31-2015-05

351-38-2015-05

351-20-2015-05

351-19-2015-05

351-48-2015-05

351-61-2015-05

351-54-2015-05

351-29-2015-05

351-23-2015-05

351-39-2015-05

351-66-2015-05

351-76-2015-05

351-85-2015-05

351-88-2015-05

353-114-2015-05

351-122-2015-05

_______________

353-16/2016-05

353-16 /2016-05

351-12-2016-05

351-09-2016-05

351-31-2016-05

353-35-2016-05

351-16-2016-05

351-33-2016-05

ROP-BCR-10482-CPI-12016

ROP-BCR-17781-LOC-1-2016

ROP-BCR-18375-ISAW-1-2016

ROP-BCR-19806-IUP-1/2016

Закључак о одбацивању

rop-bcr-22431-cpi-1-2016

rop-bcr-21422-loc-1-2016

rop-bcr-17778-loca-22016

zakljucak-o-odbacivanju

zakljucak-o-odbacivanju-objava

351-50-2016-50

351-85-2016-05

zakljucak-o-odbacivanju_-353-110-2016-05

zakljucak-o-odbacivanju_353-123-2016-05

353-126-2016-05

353-124-2016-05

353-128-2016-05

Подели ово:

Архиве