Грађевинске дозволе

Година 2022:

Решење о одбацивању нзахтева_351-52 2022 Aлексић Александр Решење о одбацивању захтева_351-74 2022 SPEL

Решење о одбацивању захтева _351-114 2022 Данијел Аурел Борка

Решење о одбацивању захтева _351-57 2022 ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

Решење о одбацивању захтева_351-82 2022 Срдановић Јоца

Решење о грађевинској дозволи_351-108 2022 СПЕЛ МАНУФАКТУРИНГ

Решење о грађевинској дозволи_351-81 2022 Кратохвил Иван

Решење о грађевинској дозволи_351-15 2022 ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

Решење о грађевинској дозволи_351-27 2022 Шајин Петровић Драгица

Решење о грађевинској дозволи_351-50 2022 Драгана Милојевић и Филип

Решење о грађевинској дозволи_351-66 2022 ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

Решење о грађевинској дозволи_351-66 2022 Протић Ненад Решење о грађевинској дозволи_351-77 2022 ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

Решење о грађевинској дозволи_351-78 2022 Латковић Жељko

Решење о грађевинској дозволи_351-9 2022 ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

Решење о грађевинској дозволи_31-224 2022 Цицмил Милинка

Решење о грађевинској дозволи_ 351-122 2022 ЈП “СРБИЈАГАС” Нови Сад Решење о грађевинској дозволи_ 351-120 2022 Пилић

Решење о грађевинској дозволи_ 351-67 2022 Aлексић Александра

Година 2021:

351-3 2021 Решење о одбијању захтева – Владимир; Ирена Баћур; Носаљ

351-24 2021 Решење о одбијању захтева – Милан Радојев

351-31 2021 Ршење о грађевинској дозволи -Милан Радојев

351-47 2021 Решење о измени решења о грађевинској дозволи – Јон Гадишан

351-83 2021 Решење о одбијању захтева -Никола Ђорић

351-117 2021 Ршење о грађевинској дозволи – Ђорић Никола

351-127 2021 Решење о измени решења о грађевинској дозволи – Јанкулов Бојана

351-138 2021 Ршење о грађевинској дозволи – Opština Bela Crkva

351-139 2021 Ршење о грађевинској дозволи-Opština Bela Crkva

351-141 2021 Ршење о грађевинској дозволи- Opština Bela Crkva

351-171 2021 Ршење о грађевинској дозволи – Opština Bela Crkva

351-187 2021 Ршење о грађевинској дозволи – Ozren Radosavljević

351-191 2021 Ршење о грађевинској дозволи -Чимпоњер Јонел и Мариора

351-192 2021 Ршење о грађевинској дозволи – Попа Октавијан

351-206 2021 Решење о одбацивању – NAŠE DOBRO DOO ZA POLJOPRIVREĐIVANJE PRI S(A)VESTI BELA CRKVA

351-207 2021 Решење о одбацивању -Бранко Пилић

Решење о грађевинској дозволи_ 351-250 2021 наше добро Решење о грађевинској дозволи_ 351-236 2021 ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

Решење о грађевинској дозволи_ 351-250 2021 наше добро

Година 2020:

Грађевинска дозвола – Верзија за објављивање_20201223073507

Грађевинска дозвола – Верзија за објављивање_20201201133319

Грађевинска дозвола – Верзија за објављивање_20201201133319

Грађевинска дозвола – Верзија за објављивање_20200901083523

Грађевинска дозвола – Верзија за објављивање_20200901083750

Решење о измени решења о грађевинској дозволи – Верзија за објављивање_20200901083725

Решење о измени решења о грађевинској дозволи – Верзија за објављивање_20200709080203

Грађевинска дозвола – Верзија за објављивање_20200610110003

Грађевинска дозвола – Верзија за објављивање_20200610110100

Грађевинска дозвола – Верзија за објављивање_20200819090605

Грађевинска дозвола – Верзија за објављивање_20200819105459

Грађевинска дозвола – Верзија за објављивање_20200124104329

Грађевинска дозвола – Верзија за објављивање_20200124104423

Грађевинска дозвола – Верзија за објављивање_20200508123240

Решење о измени решења о грађевинској дозволи – Верзија за објављивање_20200226085437

Решење о измени решења о грађевинској дозволи – Верзија за објављивање_20200519114752

 

Година 2019:

351-100-2019-05

20190627101851

20190409072900

20190422114507

20190213103832

20190213103931

20190213104027

20190213104115

 

Година 2018:

20190213104309

20190213104358

20190213104444

20190213104530

20190213104613

351-11-2016-05

ROP-BCR-4254-CPI-12016

ROP-BCR-4354-CPIH-12016

ROP-BCR-5991-CPI-22016

351-128-2015

351-129-2015-05

ROP-BCR-6264-CPI-22016

ROP-BCR-9478-CPI-12016

351-34-2016-05

351-35-2016-05

351-36-2016-05

351-38-2016-05

351-57-2016-05

ROP-BCR-10958-CPI-12016

ROP-BCR-10948-CPI-2-2016

ROP-BCR-20831-CPI-12016

rop-bcr-7378-cpi-32016

rop-bcr-13537-cpih-22016

rop-bcr-23563-cpi-1-2016

351-108-2016-05

351-1002016-05

351-105-16

351-94-2016-05

351-117-2016-05

351-120-2016-05

351-109-2016-05

351-9-2017-05

351-16-2017-05

351-21 17 05

351-26-2017-05

351-30-2017-05

351-31-2017-05

351-32-2016-05

351-35-2017-05

351-40-2017-05

351-50-2017-05

351-51-2017-05

351-54-2017-05

351-60-2017-05

351-61-2017-05

351-45-2017-05

351-39-2017-05

351-110-2017-05

351-119-2017-05

351-121-2017-05

351-143-2017-05

351-118-2017-05

351-3-2018-05    351-24-2018-05    351-29-2018-05    351-37-2018-05     351-50-2018-05     351-61-2018-05 351-64-2018-05      351-2-2018-05

 

Година 2017:

351-25-2015-05

351-17-2015-05

351-18-2015-05

351-13-2015-05

351-34-2015-05

351-21-2015-05

351-42-2015-05

351-69-2015-05

351-48-2015-05

351-63-2015-05

351-79-2015-05

351-96-2015-05

351-78-2015-05

351-87-2015-05

351-94-2015-05

351-90-2015-05

351-91- 2015-05

351-92-2015-05

351-103- 2015-05

351-52-2015-05

351-101-2015-05

351-102-2015-05

351-126-2015-05

351-130-2015-05

351-117-2015-05

351-95-2015-05

351-127-2015-05

 

Подели ово:

Архиве