Решења по члану 145. закона о планирању и изградњи

Година 2022:

Решење о одбацивању_ 351-8 2022 JП „Белоцрквански водовод и канализација“,

Решење о одбацивању_ 351-19 2022 ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

Решење о одбацивању_ 351-53 2022 Миок Сима

Решење о одбацивању_ 351-54 2022 ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

Решење о одбацивању_ 351-62 2022 ПИК„ Јужни Банат “,

Решење о одбацивању_ 351-116 2022 JП„ Србијагас“

Решење о одобрењу извођења радова_ 351-7 2022 Басараба Бошк

Решење о одобрењу извођења радова_ 351-21 2022 О.Ш. Сава Мунћан

Решење о одобрењу извођења радова_ 351-24 2022 ОШ Жарко Зрењанин

Решење о одобрењу извођења радова_ 351-28 2022 ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

Решење о одобрењу извођења радова_ 351-51 2022 ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

Решење о одобрењу извођења радова_ 351-56 2022 ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

Решење о одобрењу извођења радова_ 351-69 2022 ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

Решење о одобрењу извођења радова_ 351-71 2022 Бушатовић Маје и Бушатовић Ненада

Решење о одобрењу извођења радова_ 351-73 2022 Гадишан Јона

Решење о одобрењу извођења радова_ 351-75 2022 ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА,

Решење о одобрењу извођења радова_ 351-80 2022 ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА,

Решење о одобрењу извођења радова_ 351-107 2022-ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА,

Решење о одобрењу извођења радова_ 351-120 2022 ЕПС

Решење о одобрењу извођења радова_ 351-121 2022 Д.О.О. седам језера

Година 2021:

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20210104082646-2

351-19 2021 Решење о одобрењу извођења радова – OŠ Sava Munćan, Kruščica

351-27 2021 Решење о одобрењу извођења радова – БИРО ПЛУС

351-30 2021 Решење о одобрењу извођења радова – OŠ MARA JANKOVIĆ KUSIĆ

351-48 2021 Решење о одобрењу извођења радова -Opština Bela Crkva

351-49 2021 Решење о одобрењу извођења радова -Opština Bela Crkva

351-50 2021 Решење о одобрењу извођења радова- Јовица Брадваревић

351-53 2021 Решење о одобрењу извођења радова – основна школа Доситеј Обрадовић

351-55 2021 Решење о одобрењу извођења радова_Opština Bela Crkva

351-56 2021 Решење о одбијању захтева – Opština Bela Crkva

351-58 2021 Решење о одобрењу извођења радова -Opština Bela Crkva

351-62 2021 Решење о одобрењу извођења радова – biro plus

351-66 2021 Решење о одбацивању -biro plus

351-68 2021 Решење о одбацивању – ПИК ЈУЖНИ БАНАТ

351-76 2021 Решење о одобрењу извођења радова – ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА

351-77 2021 Решење о одобрењу извођења радова – Opština Bela Crkva

351-86 2021 Решење о одобрењу извођења радова – Mилица Јовић

351-93 2021 Решење о одобрењу извођења радова- тргобанат

351-97 2021 Решење о одобрењу извођења радова- БАРОН

351-101 2021 Решење о одобрењу извођења радова – eps

351-102 2021 Решење о одобрењу извођења радова – eps

351-103 2021 Решење о одобрењу извођења радова – eps

351-104 2021 Решење о одбацивању – тргобанат

351-109 2021 Решење о одобрењу извођења радова – Гуцуљ Томислав

351-123 2021 Решење о одобрењу извођења радова – biro plus

351-124 2021 Решење о одобрењу извођења радова- Opština Bela Crkva

351-125 2021 Решења о одбијању захтева – тргобанат

351-126 2021 Решење о одобрењу извођења радова – биро плус

351-128 2021 Решење о одобрењу извођења радова – Драган Томислав

351-129 2021 Решење о одбацивању – Маленица Борка

351-135 2021 Решење о одобрењу извођења радова – Борке Маленице

351-144 2021 Решење о одобрењу извођења радова – пик јужни банат

351-148 2021 Решење о одобрењу извођења радова – Марковић Ненад

351-153 2021 Решење о одобрењу извођења радова – Telekom Srbija

351-167 2021 Решење о одобрењу извођења радова – пик јужни банат

351-174 2021 Решење о одобрењу извођења радова – Тодоровић Горан 3

51-176 2021 Решење о одобрењу извођења радова – Opština Bela Crkva

351-177 2021 Решење о одобрењу извођења радова – Далиборка Угљеш

351-180 2021 Решење о одбацивању -FLAMMAT DOO

Решење о одобрењу извођења радова_ 351-217 2021 ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд

Решење о одобрењу извођења радова_ 351-219 2021 Радојев Рајкo

Решење о одобрењу извођења радова_ 351-221 2021 Срђана Мунћана Р

ешење о одобрењу извођења радова_ 351-223 2021 БИРО ПЛУС

Решење о одобрењу извођења радова_ 351-228 2021 Далибора Михајловић

Решење о одобрењу извођења радова_ 351-235 2021 основна школа Жарко Зрењанин

Решење о одобрењу извођења радова_ 351-242 2021 ЕПС

Решење о одобрењу извођења радова_ 351-245 2021 ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

 

Година 2020:

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20201223073323

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20201214094843

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20201214095151

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20201201132002

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20201106080701

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20201102114045

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20201027080114

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20201027080034

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20201014074000

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20201006102822

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20200921075702-1

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20200910072334

 Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20200601104659

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20200605114913

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20200605115042

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20200605115110

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20200612082819

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20200630101456

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20200803124239

Решење о измени решења о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20200226085208

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20200115113037

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20200310130026

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20200508123015

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20200508123045

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20200508123111

Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20200508123137

Решење о одобрењу извођења радова_20200226085034

Година 2019:

20191008105738

20351-101-2019-05

351-99-2019-05

351-91-2019-05

20190705103836

20190625082746

20190522103928

20190306114047

20190326100229

20190404083852

20190213122507

 

Година 2018:

20190213122608

20190213122650

20190213122730

351-26-2015-05

351-40-2015-05

351-33-2015-05

351-35-2015-05

351-58-2015-05

351-68-2015-05

351-108-2015-05

351-111-2015-05

351-118-2015-05

_____________

351-8-2016-05

351-10-2016-05

351-26-2016-05

351-18-2016-05

351-24-2016-05

rop-bcr-18375-isawha-22016

rop-bcr-23866-isaw-1-2016

rop-bcr-24439-isaw-12016

351-119-2016-05

351-121-2016-05

351-115-2016-05

351-125-2016-05

351-107-2016-05

351-126-2016-05

351-131-2016-05

351-2-2017-05

351-132-2016-05

351-4-2017-05

351-8-2017-05

351-39-2016-05

351-11-2017-05

351-14-2017-05

351-23-2017-05

351-27-2017-05

351-42-2017-05

351-65-2017-05

351-67-2017-05

351-72-2017-05

351-73-2017-05

351-74-2017-05

351-44-2017-05

351-46-2017-05

351-49-2017-05

351-63-2017-05

351-66-2017-05

351-103 17

351- 102 17

351-117-2017-05

351-123-2017-05

351-106-2017-05

351-124-2017-05

351-144-2017-05

351-150-2017-05

351-130-2017-05

351-135-2017-05

351-145-2017-05

Подели ово:

Архиве