Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

Република Србија Aутономна Покрајина Војводина ОПШТИНСКА УПРАВА Општина Бела Црква OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ Број:501-13/2014-05 Дана:03.09.2014.године Бела Црква С.Милетића бр.2 тел.:013/851-224 лок.112         ПРЕДМЕТ: Достава обавештења за објаву                                                                                                                                                                                 САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК                                                                  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                  Оливера Рајин Арновљевић,дипл.инг.         У складу са […]

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У ФУНКЦИЈИ УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА НА ВРАЧЕВГАЈСКОМ ЈЕЗЕРУ

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ број 72/2009, 81/2009, 24/2011 и 121/2012)   Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква   оглашава     ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ   УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У ФУНКЦИЈИ УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА НА ВРАЧЕВГАЈСКОМ ЈЕЗЕРУ   Катастарска […]

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Покрајински фонд за развој пољопривреде расписао је следеће КОНКУРСЕ: 1.    за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне)   у пољопривреди у 2014. години 2.    за доделу кредита за набавку основног стада у овчарству и козарству у 2014 години 3.    за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима […]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а Општина Бела Црква Општинска  управа Бела Црква Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини Број: 320- 16 /2014-05 Датум: 27.08. 2014. године       ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ […]

Обавештавамо јавност и држаоце пчела да ће се уторак 19.08.2014.године, обавити акција сузбијања одраслих форми комараца

Република Србија Aутономна Покрајина Војводина ОПШТИНСКА УПРАВА Општина Бела Црква OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ Број:501-18/2014-05 Дана:16.08.2014.године Бела Црква, С.Милетића бр.2 тел.:013/851-224 лок 112 e-mail: ekologijabc@gmail.com   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   Обавештавамо јавност и држаоце пчела да ће се уторак 19.08.2014.године, обавити акција сузбијања одраслих форми комараца […]

Јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине…

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЛА ЦРКВА Одељење за урбанизам,привреду и инспекцијске послове                                                                                                        Број: 501-5/2014-05 Дана:07.08.2014.године Бела Црква С.Милетића бр.2 Тел:013/851-224 лок 112 ekologijabc@gmail.com     Предмет:Обавештење   Одељења за урбанизам,привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква     ОБАВЕШТАВА   Јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство […]

Oдобрење за спровођење акције сузбијања одраслих форми комараца

Република Србија Aутономна Покрајина Војводина ОПШТИНСКА УПРАВА Општина Бела Црква OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ Број:501-18/2014-05 Дана:06.08.2014.године Бела Црква, С.Милетића бр.2 тел.:013/851-224 лок 112 e-mail: ekologijabc@gmail.com         ПРЕДМЕТ: Достава обавештења за објаву   САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК                                                   ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                     Оливера Рајин Арновљевић,дипл.инг.       О Б А […]

У петак 25.07.2014. године са почетком у 08:00 часова извршиће се авиотретман ларви комараца биолошким средством К-стоп

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЛА ЦРКВА Одељење за урбанизам,привреду и инспекцијске послове Број: 501-5/2014-05 Дана:24.07.2014.године Бела Црква С.Милетића бр.2 Тел:013/851-224 лок 112 ekologijabc@gmail.com     Предмет:Обавештење   Одељења за урбанизам,привреду и инспекцијске послове Општинске управе Бела Црква ОБАВЕШТАВА   Јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту […]

Свечани почетак пројекта у Општини Бела Црква

Дана 28. маја 2014. године, председник Општине Бела Црква (Република Србија), Станко Петровић и представник компаније МЕВОС, спол. с р.о., Властимил Јанош, свечано су потписали Уговор о сарадњи током реализације пројекта званичне Иностране развојне сарадње Републике Чешке са Републиком Србијом „Концепција снабдевања питком водом Општине Бела Црква, Србија“. Главни циљ пројекта, који финансира Влада Републике […]

Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за урбанизам…

Република Србија Aутономна Покрајина Војводина ОПШТИНСКА УПРАВА Општина Бела Црква OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ Број:501-17/2014-05 Дана:18.07.2014.године Бела Црква С.Милетића бр.2 тел.:013/851-224 лок.112         ПРЕДМЕТ: Достава обавештења за објаву     САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Оливера Рајин Арновљевић,дипл.инг.     У складу са чланом 11. Закона о процени […]