Набавка освежавајућих напитака, кафе и сродних производа, пецива, сухомеснатих производа, месних деликатеса и разних алкохолних пића

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бела Црква Датум: 13.03. 2015. године Број: 03/2015     ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ   Назив наручиоца: Општина Бела Црква Адреса наручиоца: 26340 Бела Црква, Милетићева 2 Интернет страница наручиоца: www.belacrkva.rs Врста наручиоца: орган државне управе. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За услуге: […]

Набавка горива и дизела за потребе службених возила Општинске управе Бела Црква

  Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бела Црква Комисија за јавну набавку Број:01/2015 Дана:11.03.2015.године БЕЛА ЦРКВА   Нa основу члaнa 55. стaв 1. тaчкa 2), 57. и 60. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa (“Сл. глaсник РС”, бр. 124/2012), Општина Бела Црква – Општинска управа, објављује   П О З И В  З А  П О […]

Набавка канцеларијског материјала за општинску управу

  Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бела Црква Комисија за јавну набавку Број:02/2015 Дана:11.03.2015.године БЕЛА ЦРКВА   Нa основу члaнa 55. стaв 1. тaчкa 2), 57. и 60. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa (“Сл. глaсник РС”, бр. 124/2012), Општина Бела Црква, објављује   П О З И В  З А  П О Д Н О […]

МЛАДИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРВА ПРОМОВИШУ РЕЦИКЛАЖУ У БЕОГРАДУ

    Ученици из општине Бела Црква ће 8. марта са почетком у 12 х извести позоришну представу „Чаробно језеро“ у Дечјем културном центру у Београду (Таковска 8). Представа указује на потребу да свако од нас смањи стварање отпада и поспеши његову рециклажу. Као средство комуникације у борби против депоновања отпада који може да се […]

ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку за набавку добра – горива

На основу члана 32. и 55. став 1.тачка 2. 57. и 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку за набавку добра – горива, деловодни број 75-01/2015 од 18.02.2015. године Јавно комунално предузеће „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква Хајдук Вељкова […]

Јавни позив за учешће на конкурсу општине Бела Црква

Линк за преузимање: Javni poziv Obrazac-1-1-Prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja

Јавна набавка мале вредности, радови приликом хитних интервенција

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012)   ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА     објављује ПОЗИВ за подношење понуде   Предмет јавне набавке, број ЈН МВ 8/2015., која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности су радови […]

Услуга за обнову дрвореда у улици Војвођанских Бригада

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012)     ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ  ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА   објављује   ПОЗИВ за подношење понуде   Предмет јавне набавке, број ЈН МВ 7/2015., која се спроводи у поступаку јавне набавке мале вредности услуга […]

Туристичка организација општине Бела Црква

Поштовани, Туристичка организација општине Бела Црква ће ове године на 37. Међународном Сајму туризма у Београду имати свој самостални штанд. У циљу најбољег промовисања Беле Цркве, а у сарадњи са грађанима и удружењима Беле Цркве имаћемо следећи програм активности: 19.02.2015.( четвртак) на  свечаном отварању Сајма присуствоваће представници локалне самоуправе Бела Црква, представници ронилачког клуба “ […]

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е – Пројекат хладњаче са класирницом

Република Србија Aутономна Покрајина Војводина ОПШТИНСКА УПРАВА Општина Бела Црква OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ Број:501-1 /2015-05 Дана:05.02.2015.године Бела Црква С.Милетића бр.2 тел.:013/851-224 лок. 112 е-маил: ekologijabc@gmail.com ПРЕДМЕТ: Достава обавештења за објаву                                             […]