Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Архиве
Календар
март 2014.
П У С Ч П С Н
« феб   апр »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Претрага

Архива за март, 2014.

Набавка добра уређење дечијих игралишта

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012)   ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА     објављује ПОЗИВ за подношење понуде   Предмет јавне набавке, број ЈН МВ 12/2014., која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности набавка добра […]

Гласајте за место постављања контејнера за одлагање ПЕТ амбалаже

У оквиру ”GIZ Impact” пројекта ученици Техничке школе „Сава Мунћан“ Бела Црква, израдиће 4 жичана контејнера. Запремина једног жичаног контејнера је 5m³. Понуђене су вам локације за које можете гласати или предложите нову која није наведена а ви сматрате да је баш на тој локацији потребно поставити жичани контејнер за одлагање ПЕТ амбалаже. Предлоге доставите на е-маил: […]

Набавка услуга адултицидног третирања комараца

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012)   ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА     објављује ПОЗИВ за подношење понуде   Предмет јавне набавке, број ЈН МВ 11/2014., која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга […]

ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује: ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА-ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА КРУШЧИЦА НА […]

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА БРОЈ 27 У БЕЛОЈ ЦРКВИ

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ број 72/2009, 81/2009, 24/2011 и 121/2012)       Р е п у б л и к а   С р б и ј а Аутономна Покрајина Војводина СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  БЕЛА ЦРКВА Одeљење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ оглашава […]

Вишенаменско амфибијско возило, назив и ознака из општег речника набавке 42995000-Разне машине за чишћење.

На основу члaна 60. став 1. тачка 1, а у вези са чланом 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), Друштвено јавно услужно предузеће “Белоцркванска језера“ из Беле Цркве, Пролетерска 2,   о б ј а в љ у ј е ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку број ЈН-01/2014   Наручилац: […]

PRIJAVA NA KONKURS OPŠTINE BELA CRKVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA

OPŠTINA BELA CRKVA Javni konkurs za finansiranje programa i projekata udruženja građana iz budžeta opštine Bela Crkva za 2014. godinu   Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju programa i projekata udruženja iz budžeta opštine Bela Crkva za 2014. godinu iznosi 2.000.000,00 dinara.   Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se udruženjima građana sa teritorije opštine Bela Crkva […]

Радови на пошљунчавању неасфалтираних улица

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012)   ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА     објављује ПОЗИВ за подношење понуде   Предмет јавне набавке, број ЈН 10/2014., која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке су радови на пошљунчавању […]