Архива : октобар 2021

Јавни позив: Javni poziv (40) Назив наручиоца: општина Бела Црква Адреса: Милетићева бр.2, Бела Црква, 26340 Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак Врста предмета набавке: Услуге Назив предмета набавке: Имплементација плана унапређења ефикасности рада комуналних предузећа и квалитета комуналних услуга Главна ЦПВ ознака: 79400000 Подаци о партијама: Овај предмет набавке није обликован у партије. Главно […]

Пријаве за Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката  удружења грађана из буџета општине Бела Црква за 2021.годину се могу поднети 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.   Текст Јавног конкурса можете преузети овде: Konkurs Образце неопходне за конкурс можете преузети овде: 1. Пријавни образац за конкурс општине Бела Црква за финансирање удружења грађана […]

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове                                                                                                                  Општинске управе Бела Црква оглашава                                                                                                    ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТA  ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ KАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 612/1,  К.О. ДОБРИЧЕВО, БЕЛА ЦРКВА ЗА ПЛАНИРАНУ ИЗГРАДЊУ У КОМПЛЕКСУ  ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА, ПРОИЗВОДНА ХАЛА СА ПРАТЕЋИМ  ОБЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА   Инвеститор: „ НАШЕ […]

Јавни позив: Javni poziv Назив наручиоца: општина Бела Црква Адреса: Милетићева бр.2, Бела Црква, 26340 Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак Врста предмета набавке: Радови Назив предмета набавке: Изградња капеле на гробљу у насељу Кусић Главна ЦПВ ознака: 45211100 Подаци о партијама: Овај предмет набавке није обликован у партије. Главно место извршења: Месно гробље у […]

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Kисић Тепавчевић посетила је Белу Цркву, где је са председницом општине Виолетом Симић, начелницом Јужнобанатског управног округа Марином Томан и директорком Центра за социјални рад „8. Мај“ Маријаном Георгијевски разговарала о активностима које ће се спроводити у наредном периоду у циљу унапређења услуга социјалне […]

На основу чл.10. став  7. а у вези са чл. 29 став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:     О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   Обавештава се […]

Архиве