Архива : март 2022

О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БЕЛА ЦРКВА: OGLAS 2.KRUG 2021

Јавни позив: Javni poziv (56) Назив наручиоца: општина Бела Црква Адреса: Милетићева бр.2, Бела Црква, 26340 Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак Врста предмета набавке: Радови Назив предмета набавке: Изградња коловоза у ул. Марка Стојановића у Врачев Гају Главна ЦПВ ознака: 45230000 Подаци о партијама: Овај предмет набавке није обликован у партије. Главно место извршења: […]

ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – Реконструкцију постојећег система за наводњавање „ Доње поље“, 85 hа     Обавештава се јавност да је носилац пројекта – ПИК „Јужни Банат“,ул.Екстравилан бб,  Бела Црква, поднео  Општинској управи Бела Црква, Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Захтев за одлучивање […]

ОБАВЕШТЕЊЕ !   Јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину године одржаће се у трајању од 30 дана, од 21.03.2022. године до 19.04.2022. године.   Јавна презентација Нацрта Регионалног  просторног плана Аутономне покрајине […]

Текст измена и допуна Јавног конкурса за суфинансирање годишњих програма и посебних програма у области спорта у општини из области спорта у општини Бела Црква за 2022.годину: Измене и допуне

Оглас за попуњавање места начелника општинске управе општине Бела Црква: оглас начелник конкурс   ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БЕЛА ЦРКВА I Орган у коме се радна места попуњавају: Општинска управа Бела Црква, Милетићева бр. 2, Бела Црква 26340. II Положај које се попуњава: Начелник општинске управе општине Бела Црква, на период […]

Архиве