ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

 

На основу члана 74.став 5. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ бр.129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016 –др.закон и 47/2018), члана  120.став 4. Статута Општине Бела Црква ( Службени лист Општине Бела Црква број 1/2019) и члана 18. став 1 и члана 19. став 3. Одлуке о месним заједницама на територији општине Бела Црква (Службени лист Општине Бела Црква број  6/2019) доносим

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

Члан 1.

РАСПИСУЈЕМ  ИЗБОРЕ за савете месних заједница на територији Општине Бела Црква и то за:

 

  1. 1.      Савет Мeсне зajeднице Банатска Паланка,

 

  1. 2.      Савет Мeсне зajeднице Банатска Суботица,

 

  1. 3.      Савет Мeсне зajeднице Бела Црква,

 

4.  Савет Мeсне зajeднице Врачев Гај,

5.  Савет Мeсне зajeднице Гребенац,

6.  Савет Мeсне зajeднице Добричево,

7.  Савет Мeсне зajeднице Дупљаја,

8.  Савет Мeсне зajeднице Јасеново,

9.  Савет Мeсне зajeднице Кајтасово,

10.  Савет Мeсне зajeднице Калуђерово,

11.  Савет Мeсне зajeднице Крушчица,

12.  Савет Мeсне зajeднице Кусић,

13.  Савет Мeсне зajeднице Црвена Црква,

14.  Савет Мeсне зajeднице Чешко Село.

Члан 2.

Избори за савете месних заједница одржаће се дана 22.09.2019. (недеља) у времену од 07,00 до 20,00 часова.

Члан 3.

Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку наредног дана од дана расписивања избора.

Члан 4.

Изборе за савете месних заједница спровести у складу са Статутом општине Бела Црква (Службени лист Општине Бела Црква број 1/2019) и  Одлуком о месним заједницама на територији општине Бела Црква (Службени лист Општине Бела Црква број 6/2019).

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у Службеном листу општине Бела Црква.

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

АП Војводина                                                              Марјан Алексић

Општина Бела Црква

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Председник скупштине

Број:037-358/2019-01

Дана:22.08.2019.

rokovnik

uputstvo mz

пословник бела црква

изјава бирача страна 1

МЗ 2 ИЗЈАВА страна2

пријава кандидата 2

списак бирача

КУСИЋ

КРУШЧИЦА

КАЛУЂЕРОВО

КАЈТАСОВО

јасеново

дупљаја

добричево

гребенац

врачев гај

бела црква

бела црква 3

бела црква 2

бан суботица

бан паланка

ЧЕШКО СЕЛО

ЦРВЕНА ЦРКВА

 

Подели ово:

Архиве