2023:

1. Izvestaj vazduh januar 2023 Bela Crkva 1 samo izvestaj (1)

2. Izvestaj vazduh 2023 Bela Crkva 1 samo izvestaj (1)

3. Izvestaj za vazduh Bela Crkva mart 2023

za sajt-4.Izvestaj za vazduh Bela Crkva april 2023

5. Izvod iz Izvestaja za vazduh Bela Crkva maj 2023

6. Izvestaj za vazduh Bela Crkva jun 2023

7.Izvestaj za vazduh Bela Crkva jul 2023

za opstinski sajt-8.Izvestaj za vazduh Bela Crkva 2023

9.Izveštaj za vazduh Bela Crkva, septembar 2023.god.

10. Izvestaj za vazduh Bela Crkva oktobar 2023-za sajt

2022:

Decembarsko merenje-IZVESTAJ BELA CRKVA 2022

2.deo Izvestaj buka 2022

1.deo Izvestaj buka 2022

Izvestaj Bela Crkva 102022

Izveštaj 26.05.2022 Bela Crkva (2)

Izveštaj Bela Crkva 2

2020:

Мониторинг ваздуха: Vazduh-Izveštaj 2020 Bela Crkva

Мониторинг мерења буке: 2. IZVESTAJ_Bela Crkva_2020