Архива : ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

Година 2019:   20190307080104 20190219105453 20190219105731 20190314114952 20190402084003 20190405080718 20190422114414

Година 2023: Локацијски услови – Верзија за објављивање 7 Локацијски

Година 2022: _Употребна дозвола_ 351-41 2022 Ивановић Петра _ Употребна

Година 2022: Решење о одбацивању_ 351-8 2022 JП „Белоцрквански водовод

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Архиве