Употребне дозволе

Година 2022:

_Употребна дозвола_ 351-41 2022 Ивановић Петра _

Употребна дозвола_ 351-42 2022 Ирене Илић _

Употребна дозвола_ 351-43 2022 Забркић Животе _

Употребна дозвола_ 351-44 2022-05 Радмиле и Саше Велић _

Употребна дозвола_ 351-55 2022 Живана Павина _

Употребна дозвола_ 351-79 2022 Цицмил Милинка _

Употребна дозвола_ 351-110 2022 Владимира Шинжара

Решење о одбацивању_ 351-86 2022 Владимира Шинжара

Година 2021:

Употребна дозвола – Верзија за објављивање_20210128083006

351-5 2021 Решења о одбијању захтева – Mile Mloradović

351-6 2021 Решења о одбијању захтева – Боривоје Марковић

351-46 2021 Употребна дозвола – Боривоје Марковић

351-71 2021 Употребна дозвола – Милорад Вуичић

351-149 2021 Употребна дозвола – Путник Николај

351-169 2021 Употребна дозвола -Илинка Долшак

351-184 2021 Употребна дозвола – Nikola i Gordana Nikolić

_Употребна дозвола_ 351-225 2021 ЈП “СРБИЈАГАС“ _Употребна дозвола_ 351-238 2021 Радојев Милана

 

Година 2020:

Употребна дозвола – Верзија за објављивање_20201214095237

Употребна дозвола – Верзија за објављивање_20201027080230

Употребна дозвола – Верзија за објављивање_20200910072528

Употребна дозвола – Верзија за објављивање_20200901083809

Употребна дозвола – Верзија за објављивање_20200605115141

Употребна дозвола – Верзија за објављивање_20200616112009

Употребна дозвола – Верзија за објављивање_20200824130730

Употребна дозвола – Верзија за објављивање_20200527113138

Употребна дозвола – Верзија за објављивање_20200527112747

Употребна дозвола – Верзија за објављивање_20200108100307

Употребна дозвола – Верзија за објављивање_20200108100405

Употребна дозвола – Верзија за објављивање_20200214125312

Употребна дозвола – Верзија за објављивање_20200302082929

Година 2019:

20191016085813

20191028094321

20190606073958

20190329080916

Година 2018:

rop-bcr-19806-iuph-22016

rop-bcr-22561-iup-1-2016

351-28-2016-05

351-28-2016-05

351-111-2016-05

351-29-2016-05

351-122-2016-05

351-124-2016-05

351-116-2016-05

351-45-2016-05

351-97-2016-05

351-3-2017-05

351-10-2017-05

353-92-2016-05

351-28-2017-05

351-49-2017-05

351-64-2017-05 

351-81-2017-05

351-113-2017-05

351-99-2017-05

351-100-2017-05

351-97-2017-05

351-98-2017-05

351-95-2017-05

351-114-2017-05

351-80-2017-05

351-101-2017-05   351-107-2017-05   351-129-2017-05   351-6-2018-05   351-20-2018-05   351-32-2018-05   351-59-2018-05   351-72-2018-05   351-86-2017-05   351-88-2017-05

 

Година 2017:

351-28-2016-05351-50-2015-05

351-60-2015-05

351-74-2015- 05

351-112-2015-05

 

Подели ово:

Архиве